Nuttige informatie

In dit gedeelte van de website kunt u allerlei links vinden naar andere websites waarvan de FODOK denkt dat ze van direct nut kunnen zijn voor ouders van dove kinderen en jongeren. De links zijn als volgt onderverdeeld: