Belangenorganisaties

FOSS: Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met Spraak-/taalmoeilijkheden
Vereniging Ouders van Dove Kinderen Noord
Dovenschap: Koepel van landelijke dovenorganisaties
NVVS: Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
Slechthorende Middengroep Nederland
Stichting Plotsdoven: Organisatie voor plots- en laatdoven
Nederlandse Dove Jongeren: belangenorganisatie voor dove jongeren
SH-Jong: belangenorganisatie voor slechthorende jongeren

Informatie

Doof.nl
Maak een gebaar: voor jongeren
GGMD: Informatie over geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Oren om te horen.nl: voor kinderen tussen 10 en 12 jaar
Oorakel: informatie en advies over doofheid, slechthorendheid en hulpmiddelen
Doofblindheid
LED: Landelijk Expertisecentrum Doofblindheid
FENAC: Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
Doven.startpagina.nl
Doven.eigenstart.nl
Doven.startkabel.nl
Dovennieuws.eu
Doventv.nl
Doofblind.nl
Doofcentraal:initiatief om informatie met betrekking tot cultuur en leefomgeving van Doven inzichtelijk te maken.

Gezinsbegeleidingsdiensten

Overzicht gezinsbegeleidingsdiensten

 

 

Cochleaire implantatie

OPCI: Onafhankelijk Platform CI, samenwerkingsverband van belangenorganisaties voor doven en slechthorenden (waaronder de FODOK)
OPCI-forum: Forum waar iedereen met vragen over CI terecht kan
ONICI: Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
De Confrontatie (EO): over Stan van 2 jaar, die CI krijgt
Cochlear: leverancier
Advanced Bionics: leverancier
MED-EL: leverancier

Hulpmiddelen

Auditech
Beeldbellen.info: informatie over beeldtelefonie
BlueCom
AnnieS HGT Nederland
Hoorexpert
Multi Care Systems
Oorakel: informatie en advies
Stichting Hulphond Nederland
Stichting Signaalhond
Hoorwijzer
: informatie over hoortests, specialisten, hulpmiddelen en vergoedingen
Batterijtotaal: batterijen voor CI en hoortoestel
Hoorbeleving: kennis- en informatiecentrum over horen en oren
Comfort Audio: producent van hoorhulpmiddelen (w.o. solo-apparatuur)
Hoorinfotheek: informatie over hoorhulpmiddelen en voorzieningen

Gebarentaal

Gebarenbibliotheek: gebarendatabase-in-aanbouw
Gebarenwoordenboek: gestandaardiseerde gebaren
Leesvertelwedstrijd: voorleeswedstrijd voor dove kinderen
Overzicht gebarencursussen: voor algemeen belangstellenden
Overzicht uitgaven met en over gebarentaal: video's, cd-roms, boeken, etc. 
Vi-taal/ De Gebarenwinkel
V-sign
Van!gebarentaal
: biedt gebarenlessen aan in de omgeving Utrecht 
Kentalis: biedt op diverse plaatsen in Nederland gebarencursussen aan
Dovenoppas: hier vind je een oppas die gebarentaal beheerst
Wapperkids: biedt materialen en cursussen om de Nederlandse gebarentaal te leren, voor horende en dove baby's en kinderen
Babygebaren: biedt babygebarencursussen aan op verschillende plaatsen in Nederland.
Wereld van gebaren: leer meer over de wereld van mensen die gebarentaal gebruiken.
Kindergebaren met Lotte & Max: een vrolijk en leerzaam programma waarbij kinderen spelenderwijs gebaren leren.
Gebarentaal voor iedereen: aanbod cursussen gebarentaal, NmG, workshops, etc. Dvd's in gebarentaal: Auris geeft meerdere dvd's uit die voorzien zijn van gebarentaal.
GGMD: communicatietrainingen

Tolken

Mijn tolk
Switch Tolkdiensten: tolk NGT en NMG
Tolknet
Triple B: Boermans Bemiddelings Bureau
Stichting RTG: Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken
NSV: Nederlandse Schrijftolken Vereniging

Onderwijs

50tien.nl
Onderwijs Consulenten
Meldpunt Indicatiestelling LGF

Basis- en middelbare scholen
Koninklijke Auris Groep
Koninklijke Kentalis
Viertaal: Openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs voor cluster 2
Auris College: VSO voor auditief en communicatief beperkten (Utrecht)
Bertha Mullerschool: (Utrecht)
De Beemden: voor MG kinderen (Eindhoven)
A.G. Bellschool (Amsterdam)
Prof. H. Burgerschool (Amsterdam)
Cor Emous (Den Haag)
Scholengemeenschap Effatha (Zoetermeer)
Dr. J. De Graafschool (Groningen)
Burg. De Wildeschool (Schagen)
VSO Ekkersbeek (Eindhoven)
Enkschool (Zwolle)
Prof. Groenstichting (Amersfoort)
OSG Hendrik Mol (Schagen)
De Horst (Eindhoven)
De Kring (Goes)
St. Het Maatman (Enschede)
Mgr. Hanssenschool (Hoensbroek)
RafaĆ«l (voor doofblinde leerlingen)
Het Rotsoord (Utrecht)
SEC Arnhem: Dr. P.C.M. Bosschool en De Stijgbeugel (Arnhem)
Signis (Amsterdam)
De Skelp (Drachten)
De Spreekhoorn (Breda)
Tine Marcusschool (Groningen)
Prof. van Gilseschool (Haarlem)
De Voorde (Rijswijk en Zoetermeer)
De Weerklank (Leiden)

Vervolgonderwijs
Master Dovenstudie (HU)
Opleiding Financieel Administratief Medewerker
Opleiding leraar NGT (HU)
Opleiding NGT (UvA)
Handicap en Studie

Lezen

Dove kinderen lezen: Verslag van de studiemiddag november 2006, met verslagen van de lezingen, literatuurlijst en links
FODOK-keuzelijsten op internet
Signing Books-project

Jongeren

Catharijne83 (Utrecht)
JongerenCommissie (Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren, SBNDJ)
Lieverdjes (Amsterdam)
Lonely City (Groningen)
SHJO: Slechthorende Jongeren Organisatie

Werk

Bureau Arbeid
Welder: Voor vragen over gezondheid in relatie tot werk
CWI: Centra voor Werk en Inkomen
UWV: Uitvoering Werknemersverzekeringen
Wajongmagazine: Wajong en werk: project van CNV Jongeren.
Werkpad: Informatie over werk zoeken, vinden en behouden.
Reintegratie-wijzer: Informatie over reintegratie-instrumenten.
GGMD: Loopbaanbegeleiding, ondersteuning bij werk vinden, passend werk en problemen op het werk

Seksualiteit

Dovenrelatie.nl
Meldpunt seksueel misbruik doven
Weetal Wereld: info over liefde, relaties, intimiteit en seks voor doven
Zoenen en zo.nl: voor jongeren met een handicap
Zoenen enzovoort.nl: voor ouders en begeleiders van jongeren met een handicap

Alcohol en drugs

Alcohol en drugs in beeld: Informatie over alcohol en drugs in NGT

Overige

http://www.annies.nl/content/Homepage/home.aspCircle spel: muziekprogramma voor kinderen met CI
Dovensportbond (KNDSB): Koninklijke Nederlandse Sportbond
Dovensportvereniging Liever Sportiever
Doventv.nl
Handtheater: theater in gebarentaal
Scouting Doven Nederland
Stichting Commex: theaterweken voor dove kinderen
CG-Raad: Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad
Leefwijzer
Leerlingenvervoer
: door de CG-raad
Kind en Ziekenhuis
Kinderrechten
Broerofzus.nl
: Voor volwassenen rondom brusjes
Brusjes.nl: Broers en zussen van kinderen met een ziekte en/of een handicap
Yuub: Voor mensen met speciale wensen
Erfelijkheid in beeld: website over erfelijkheid
Hoezo anders: website voor jongeren met een onzichtbare handicap
Stichting JobDoen: helpt en ondersteund dove- en slechthorende mensen, die zich eenzaam voelen of in een sociaal isolement zitten

Hulpverlening

GGMD: Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden
Kentalis: voor doven en slechthorenden, evt. in combinatie met een verstandelijke beperking
Psydon (RIAGG Noord-West Nederland)
ProPersona: geestelijke gezondheidszorg
De Noorderbrug: voor doven met een nevenhandicap
Zaam: kleinschalige woonvoonziening in de Randstad o.a. voor mensen met auditieve handicap
GGZ voor doven en slechthorenden: website voor mensen met psychische problemen